KRM

Våre samarbeidspartnere

Vil du bli vår nye samarbeidspartner?

Museum Stavanger er et av landets mest mangfoldige regionmuseer. Under MUST-paraplyen har vi ni visningssteder som formidler vår felles historie gjennom engasjerende utstillinger og aktiviteter. Vår rike kultur og naturhistorie kan du oppleve på Stavanger museum, Ledaal, Breidablikk, Holmeegenes og Utstein kloster. Regionens spennende industri- og sjøfartshistorie formidles på IDDIS med Norsk grafisk museum og Norsk Hermetikkmuseum og Stavanger maritime museum, mens Stavanger kunstmuseum viser nasjonale kunstnere fra vår region og skiftende samtidsutstillinger av internasjonalt format.

Museum Stavanger jobber for å være et raust, relevant og radikalt museum som spiller en aktiv rolle i samfunnsdebatten og som gir publikum inspirerende og troverdig kunnskap og forståelse av historien og samtiden.

For å sikre en bærekraftig drift og utvikle spennende museer med relevante og engasjerende utstillinger, er MUST avhengig av gode samarbeidspartnere.
Et samarbeid med MUST gir våre støttespillere en fleksibel avtale, tilpasset ønsker, mål og behov.

Som vår samarbeidspartner bidrar du aktivt til å ta vare på vår felles historie. I tillegg får du eksklusive goder, som for eksempel:

  • Profilering på museets anlegg, trykte og digitale flater
  • Mulighet til å bruke våre unike museer til egne arrangementer
  • Spesialomvisninger og foredrag med våre dyktige fagfolk
  • Fribilletter og mulighet for familiedager for din bedrift

Ta kontakt med administrerende direktør Siri Aavitsland siri.aavitsland@museumstavanger.no eller strategi- og markedssjef Anja W. Fremo, anja.fremo@museumstavanger.no, tel: 97655384 for en prat om mulighetene for et godt samarbeid.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Vi ønsker å takke våre viktige støttespillere som har bidratt til å utvikle spennende museer og utstillinger, til stor glede for publikum.

Museets største private bidragsytere:

Lærdal Medical, SR-Bank stiftelsen, Bjørnson Organisasjonspsykologene, Equinor, Klosters legat, Inge Steenslands stiftelse, Fritt Ord, Erik, Karoline og Olga Berentsens legat, Skeiestiftelsen, Astrid Lærdal Førseth, Tor Dagfinn Veen.

logo lærdal sparebankstiftelsen bjørnson

Målrettet støtte fra offentlige virksomheter: Riksantikvaren, Forus Næringspark, Artsdatabanken , Miljødirektoratet

Offentlige tilskudd: Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturdepartementet