Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Om MUST

Museum Stavanger ( MUST) er en unik kombinasjon av museer. MUST er det eneste museet i Norge som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur - og kunsthistorie, samt sjøfart og industri.

MUST forvalter over 210.000 kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander. Utvalg av disse kan man oppleve i spennende utstillinger og arrangementer i MUST sine elleve museer. Flere av disse er lokalisert i kulturhistoriske bygg og parker. Museet forvalter også to flytende fartøyer, Wyvern og Anna af Sand, samt Revtangen ornitologiske stasjon. I tillegg administrerer museet Ringmerkingssentralen, som organiserer all vitenskapelig ringmerking i Norge. MUST har et fagbibliotek for interne og eksterne brukere.

I og nær sentrum av Stavanger ligger de fleste av museene. Stavanger museum rommer Norsk barnemuseum, naturhistoriske og byhistoriske utstillinger, Stavanger maritime museum og Norsk hermetikkmuseum i gamle Stavanger. Ved Mosvannet ligger Stavanger kunstmuseum og i Hillevåg, Stavanger skolemuseum. Villaen Breidablikk, samt lystgården og kongeboligen Ledaal ligger på Egenes. Revtangen ornitologiske stasjon er lokalisert på Revtangen i Klepp kommune, og Norges eneste stående middelalderkloster Utstein kloster på Mosterøy ved Rennesøy.

I løpet av året tilbyr museene over 400 arrangementer. Hver høst arrangeres Museumsnatt i samarbeid med Arkeologisk museum.

MUST legger vekt på tverrfaglig samarbeid og nyskapende formidling. Flere av museets formidlingsprosjekter har vunnet nasjonale priser.

MUST er et av fem regionmuseer i Rogaland. Museet er organisert i fire fagavdelinger og en avdeling for fellestjenester.

Museum Stavanger AS er eid av Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Rennesøy kommune.

MUST sin administrerende direktør er Siri Aavitsland. Styreleder er Sissel Knutsen Hegdal.MUST sine planer:

Plan for samlingsforvaltning 2016 - 2021

Plan for formidling 2016 - 2020

Strategiplan for bygg og anlegg 2014 - 2020

Plan for forskning og utvikling 2014 -2019

Kommunikasjonsstrategi 2014 - 2017

Katastrofeplan (unntatt offentlighet)

Sikringsplan (unntatt offentlighet)