KRM

MUST Malaise

Kartlegging av insekter

Rapporter om kraftig tilbakegang av insekter i andre deler av Europa har avdekket en bekymringsfull mangel på referansedata som gjør det mulig å si noe om hvordan mengde og diversitet av insekter utvikler seg over tid. Målsetningen er at prosjektet vha standardiserte felletyper og metodikk skal skape et referansegrunnlag for fremtiden.

I 2019 gjennomførte vi et prøveprosjekt med 12 malaisefeller for å skaffe oss erfaring med felletypen, utvikle metode og knytte kontakter med personer og forskningsmiljø som det kunne være aktuelt å samarbeide med. 2020 var den første av 3 planlagte sesonger. 15 malaisefeller ble plassert ut i perioden mai-oktober, 13 i Rogaland, en i Setesdalen, Aust-Agder og en i Ullensvang, Vestland. Fellene plasseres i ulike habitattyper og geografisk spredt fra kyst til indre fjordstrøk, slik at prosjektet i løpet av 3 år skal fange opp et representativt utvalg av naturtyper som forekommer i Rogaland.

Malaisefellene er av typen Bugdorm, som masseproduseres etter standardmål og forhandles bl.a. av NHBS. Fellen er produsert i svart polyesterduk med hvitt tak, 1,90 m høy, 1,65 m lang og 1,15 m brei. I midten er den en vegg, slik at fellen fungerer som to halvtelt som fanger insekter i flukten. De fleste insekter søker opp mot lyset for å komme over en hindring, derav det hvite taket. Fellen er høyere i den ene enden, og i det øvre hjørnet finnes en utgang som ender i en oppsamlingsflaske med 70-80% etanol som konserveringsmiddel. Midtveggen er festet i bakken, og krypende/klatrende småkryp som biller, edderkopper og vevkjerringer fanges også i betydelige mengder av denne felletypen.

I prosjektet grovsorterer og teller vi antall individer i ca. 30 familier/artsgrupper. For 6 utvalgte artsgrupper blir alt materiale enten sendt eksperter for artsbestemmelse eller bestemt til artsnivå i MUST, med formål å produsere kvalitative artslister. Disse artsgruppene er biller, blomsterfluer/våpenfluer, storsommerfugler, planteveps, stankelbein og edderkopper. Disse artsgruppene er valgt dels ut ifra hvilke eksperter vi har til rådighet, men også fordi det er artsgrupper der det finnes identifikasjonslitteratur og vanligvis også personer i Norge som kan disse gruppene godt nok til at det vil være mulig å gjenta dette i fremtiden.

Alt bestemt materiale blir digitalisert, og noe av dette vil gå inn i MUSTs insektsamling. Alt vil før eller siden bli eksportert til Artskart, for å bidra med kartfestede observasjonsdata. Materiale som sendes ut for identifikasjon blir beholdt av mottaker, og deler av dette brukes i nasjonale og internasjonale artsprosjekter, inngår i private og offentlige samlinger, brukes til barcoding, revisjoner av vanskelige artsgrupper etc.

Chasmias motatorius. Foto: Alf Tore Mjøs / MUST.

Xylophagus cinctus. Foto: Alf Tore Mjøs / MUST.

Hornsikade. Foto: Alf Tore Mjøs / MUST.